Feb 29, 2012


Boots: ISON
Jeans: Luck Inc.
Shirt: Luck Inc.
Belt: Pepper  NEEEEEEEEEEEEEW!!
Bag: I Love Fashion  NEEEEEEEEWWW!!!!
Jacket: ISON
Skin: FILTHY - Tina Skin NEEEEEEEEEEEWWW!!
Hair: Burley